Muamer (Amko) Bahtijarević
Da li znate nešto o ovoj osobi?