Analiza Amber alert statistike za 2017. godinu u Sjedinjenim Američkim Državama

Na kraju svake godine, u svakoj zemlji sastavlja se specifičan izveštaj koji treba da predstavi efektivnost Amber alert sistema u proteklom periodu. Analizom jednog od tih izveštaja, konkretno izveštaja iz 2017. godine, za Sjedinjene Američke Države, izdvojili smo podatke koji govore o broju žrtava, procentu uspešnosti pronalaženja deteta kao i ko je najčešće u ulozi otmičara.

Od 1. januara 2017. do 31. decembra 2017. godine u Sjedinjenim Američkim Državama Amber alert aktiviran je ukupno 195 puta, uključujući slučajeve 263 deteta. Od 195 otmica, 128 su bila kidnapovanja koja su se dogodila unutar porodice, za 50 nestanaka optuženi su ljudi koji ne pripadaju porodici, bilo je desetoro dece za koje se utvrdilo da su se izgubila, i da su bila povređena, a za ukupno sedam lica utvrđeno je da su svojevoljno pobegla od kuće.

Od 195 Amber alert upozorenja izdatih tokom 2017. godine, 193 slučaja rezultirala su povratkom deteta, od kojih je uspešnost 39 slučajeva bila direkna posledica oglašavanja Amber alert upozorenja.
Tokom 2017. godine u SAD je identifikovano 216 otmičara koji su bili umešani u 172 slučaja kidnapovanja. Većina otmičara (63%) bili su muškarci, dok su 35% otmičara bile žene.

Od 216 otmičara koji su identifikovani u slučajevima oglašavanja Amber alert upozorenja 2017. godine, 165 otmičara je bilo na neki način poznato detetu, ili je bilo rodbinski povezano sa njime. Od 128 slučaja otmice, koji su se odigrali unutar porodice, u čak 142 slučaja otmičari su bili u bliskom srodstvu sa detetom. Neki od 142 slučaja otmice unutar porodice podrazumevali su za otmičare tetke, ujake, babe ili dede. Čak 73 otmičara bili su očevi, a 51 otmica je uključivala majku kao otmičara. Neretko se dešavalo i da su roditelji razvedeni, pa da su otmičari dece novi partneri nekog od roditelja.

Otmičare u 2017. godini u SAD činilo je i četiri dadilje, dva porodična prijatelja, sedam su bili novi partneri majke deteta nakon razvoda sa ocem, među otmičarima našao se i jedan učitelj,
jedan trener i jedan ujak.

Kada se radi o nestancima, oba pola su u 2017. godini bila podjedanko zastupljena, od 263 nestala deteta, 132 su bili dečaci, a 131 devojčice.

Izvor: National Center for Missing & Exploited Children 2017 AMBER Alert Report

Milan Stojsavljević (90) je nestao

Nestao oko pola 3 ujutru 16.10., sam je bio u kući i izašao je i otišao - to su podaci koje je dala komšinica koja je ustajala u toku noći i videla svuda popaljena svetla i otišla da ga vidi ali videla da ga nema. Takođe je komšinica rekla da je to popodne bio uznemiren i da je pričao da mora da ide da javi Železnici da je planirano da bace minu na nju pa da im javi na vreme i da ih spasi (on je nekada radio na železnici). Ona mu je to veče spremila večeru i sedela je dugo kod njega i na kraju mu je dala bromazepan da se smiri i on je zaspao pa je otišla kući. I onda u toku noći zatekla to što je već objašnjeno. Ostavio je za sobom otključanu kuću i otvorenu kapiju. Osoba koja je pazila na njega, njegov sin, te noći je radio i ostavio ga samog. Po oceni njegovog sina, kada je izašao na sebi je imao trenerku, košulju i džemper i obuven jedan opanak i papuču i poneo je neku kesu spakovanu. Dokumenta i novac nema kod sebe niti bilo kakav telefon.
Da li znate nešto o ovoj osobi?