O Fondaciji

Fondacija Tijana Jurić je neprofitna organizacija osnovana u skladu sa Zakonom o zadužbinama i fondacijama Republike Srbije, 2. juna 2015. godine, sa osnovnim zadatkom da svojim delovanjem poboljša bezbednost dece u Srbiji.

BORBA FONDACIJE TIJANA JURIĆ U TRI KORAKA

Prvi korak u započetoj borbi za veću bezbednost dece, Fondacija je ostvarila izmenom člana 72. Zakona o policiji koji reguliše način potrage za nestalom decom. Izmena zakona u javnosti je simbolično nazvana „Tijanin zakon“. Prema toj izmeni, više se ne čeka da prođu 24 sata, već se u potragu za nestalim detetom kreće odmah nakon prijave nestanka. Pre usvajanja zakona, u praksi policijskog rada, taj period je bio između 24 i 48 sati.

Drugi korak Fondacija je započela u martu 2017. godine pokretanjem kampanje za izmenu Krivičnog zakonika Srbije, odnosno uvođenje kazne doživotnog zatvora za najteže oblike teških krivičnih dela koja su za posledicu imala smrtni ishod deteta, maloletnika ili bremenite žene. Cilj je i da se izmenom zakona osuđeni kojima je pravosnažnom presudom izrečena kazna doživotnog zatvora, ne mogu uslovno otpustiti sa izdržavanja kazne. Fondacija Tijana Jurić odlučila se na ovaj potez nakon brojnih teških i svirepih ubistava dece u Srbiji. Predlog izmene zakona predat je 4. maja Narodnoj skupštini, od kada se čeka njegov ulazak u proceduru za razmatranje i usvajanje.

Treći korak Fondacija započinje pokretanjem Registra nestalih lica Srbije, u junu 2017. godine. Cilj pokretanja registra jeste vidljivost velikog broja nestalih lica čiji podaci i fotogafije, mimo policijske evidencije, javnosti nisu dostupne. Fondacija zastupa stav da se takvim pristupom, netransparentnošću, opšta javnost ne može uključiti u potragu i doprineti pronalasku nestalih lica, pre svega maloletnih. Pokretanjem registra – jedinstvene baze nestalih lica sa teritorije Srbije, Fondacija ujedno podiže svest javnosti o nestancima lica kao svakodnevnoj pojavi.

Pored izmene nedovoljno dobrih zakonskih odredbi i krupnih strateških koraka, Fondacija se od osnivanja do danas u svom svakodnevnom radu bavi edukacijom dece osnovnih i srednjih škola širom Srbije, roditelja i prosvetnih radnika.